Filmklubbens logo DanskKære medlem

Bestyrelsen indkalder hermed til generalforsamling i Århus Studenternes Filmklub

onsdag den 19. april kl 20

ved kontoret, bygning 1533, Ny Munkegade 116

med henblik på nedlæggelse af foreningen.

Foreløbig dagsorden:

1 Valg af dirigent og referent
2 Bestyrelsens formand aflægger beretning
3 Kassereren fremlægger det af revisorerne reviderede regnskab til godkendelse af generalforsamlingen
4 Nedlæggelse af foreningen
5 Valg af bestyrelse
6 Valg af revisorer
7 Evt.

Ad 4: Filmklubben har ikke vist film siden 2012 og alle forsøg på at finde et nyt visningssted er slået 
fejl. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at foreningen nedlægges. Vi har ca. 90.000 kr som 
vi kan uddele i overenstemmelse med formålsparagraffen: "Foreningens formål er at udbrede kendskabet 
til og at udvide interessen for film som kommunikationsmiddel, specielt som kunstart."

Ad 5 og 6: Bestyrelsen er indstillet på at blive siddende og føre generalforsamlingens beslutninger ud 
i livet. Revisoren vil tilse den økonomiske side af dette.

Forslag til dagsordenspunkter og forslag til anvendelse af foreningens midler bedes sendt til 
undertegnede senest d. 17. april hvorefter en endelig dagsorden vil blive offentliggjort.

pbv
Frank Dabelstein

Se også vores facebook-side.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev.About The Aarhus Students' Film Society

Prices and Membership

Tickets

Tickets can be purchased from half an hour before the show.

Prices

Membership: 70,- DKK (Valid for Aarhus Students' Film Society and The Danish Film Institute/Museum & Cinematheque for two semesters).
Tickets: 35,- DKK per show.
Half price on silent films: 20,- DKK

Non-members may purchase tickets for the Cinematheque films at 60,- DKK and for silent movies at 30,- DKK.

Membership

Anyone aged 15 or over can become a member of the film society.
Admittance to the shows requires presentation of membership card and ticket. The membership card is strictly personal, and is not replaced if lost. Legitimisation can be required at the entry. You can join at the office of the film society.

Programme

The programme is released at the beginning of each semester. Everybody who has been a member of the film society during any of the previous three semesters automatically receives the programme. Note: Don't forget to inform us if you change your address.

Committee

Chairman
Ole Caspersen
Vestre Ringgade 46, st. th.
8000 Århus C
Phone: 86 18 71 98
Treasurer
Meiki Calaminus
Tordenskjoldsgade 65, 3.th.
8200 Århus N
Phone: 86 10 55 05

Revised: 22/7 - 2007