Filmklubbens logo DanskDagsorden for generalforsamlingen onsdag 31. maj kl. 20 i Studenterhus Aarhus' cafe i Stakladen:

1 Valg af dirigent og referent
2 Fastlæggelse af valgbarhed til tillidsposter, indmeldelse mm.
3 Indkomne forslag:
  A Fremlæggelse af forslag om videreførelse af foreningen i Studenterhus Aarhus regi
  B Nedlæggelse af foreningen
4 Valg af bestyrelse
5 Valg af revisorer
6 Evt.

Ad 4A: Anne Thorø Nielsen har spredt det glade budskab og der vil komme studerende, som vil videreføre foreningen.

Ad 2: Af samme grund er vi lige nødt til at være enige om, at de kan vælges til bestyrelse mm.

mvh
Frank Dabelstein

Se også vores facebook-side.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev.About The Aarhus Students' Film Society

Prices and Membership

Tickets

Tickets can be purchased from half an hour before the show.

Prices

Membership: 70,- DKK (Valid for Aarhus Students' Film Society and The Danish Film Institute/Museum & Cinematheque for two semesters).
Tickets: 35,- DKK per show.
Half price on silent films: 20,- DKK

Non-members may purchase tickets for the Cinematheque films at 60,- DKK and for silent movies at 30,- DKK.

Membership

Anyone aged 15 or over can become a member of the film society.
Admittance to the shows requires presentation of membership card and ticket. The membership card is strictly personal, and is not replaced if lost. Legitimisation can be required at the entry. You can join at the office of the film society.

Programme

The programme is released at the beginning of each semester. Everybody who has been a member of the film society during any of the previous three semesters automatically receives the programme. Note: Don't forget to inform us if you change your address.

Committee

Chairman
Ole Caspersen
Vestre Ringgade 46, st. th.
8000 Århus C
Phone: 86 18 71 98
Treasurer
Meiki Calaminus
Tordenskjoldsgade 65, 3.th.
8200 Århus N
Phone: 86 10 55 05

Revised: 22/7 - 2007