Filmklubbens logo DanskKære medlem

Bestyrelsen indkalder hermed til generalforsamling i Århus Studenternes Filmklub

onsdag den 19. april kl 20

ved kontoret, bygning 1533, Ny Munkegade 116

med henblik på nedlæggelse af foreningen.

Foreløbig dagsorden:

1 Valg af dirigent og referent
2 Bestyrelsens formand aflægger beretning
3 Kassereren fremlægger det af revisorerne reviderede regnskab til godkendelse af generalforsamlingen
4 Nedlæggelse af foreningen
5 Valg af bestyrelse
6 Valg af revisorer
7 Evt.

Ad 4: Filmklubben har ikke vist film siden 2012 og alle forsøg på at finde et nyt visningssted er slået 
fejl. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at foreningen nedlægges. Vi har ca. 90.000 kr som 
vi kan uddele i overenstemmelse med formålsparagraffen: "Foreningens formål er at udbrede kendskabet 
til og at udvide interessen for film som kommunikationsmiddel, specielt som kunstart."

Ad 5 og 6: Bestyrelsen er indstillet på at blive siddende og føre generalforsamlingens beslutninger ud 
i livet. Revisoren vil tilse den økonomiske side af dette.

Forslag til dagsordenspunkter og forslag til anvendelse af foreningens midler bedes sendt til 
undertegnede senest d. 17. april hvorefter en endelig dagsorden vil blive offentliggjort.

pbv
Frank Dabelstein

Se også vores facebook-side.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev.About The Aarhus Students' Film Society

The Aarhus Students' Film Society is one of the oldest and most esteemed cultural institutions on campus. Since 1953 the society has presented students in Aarhus with a broad variety of quality films, in a professional cinema setting.

A large part of the films are presented by The Danish Film Institute/Museum & Cinematheque, which, since 1973 has had its only branch outside Copenhagen in Aarhus Students' Film Society. This gives us a unique opportunity to expand our repertoire with the most important film classics. Check the programme for titles you will not find anywhere nearby.

All films are shown in their original language, usually with Danish subtitles.

The film society is a good place to meet other students. Each semester we present about 30 films, divided into all sorts of themes.

Anyone over the age of 15 can join the society.

At the start of each semester a programme is released which is available all over the campus and downtown Aarhus, or by contacting the office at the film society. The programme contains a detailed description of each film (usually in Danish).

All shows take place in Auditorium E, at the Department of Mathematical Sciences, Ny Munkegade.

General Information:

Address:
Århus Studenternes Filmklub,
Institut for Matematiske Fag,
Ny Munkegade, Bygning 1530
DK-8000 Århus C

Contact:
Phone: 86 12 74 88
Fax: 86 13 17 69
Giro: 705 7474
Email: filmklub@imf.au.dk

Opening hours:
Half an hour before each show.

Her finder du ÅSF.

Revised: 22/7 - 2007