Filmklubbens logo DanskDagsorden for generalforsamlingen onsdag 31. maj kl. 20 i Studenterhus Aarhus' cafe i Stakladen:

1 Valg af dirigent og referent
2 Fastlæggelse af valgbarhed til tillidsposter, indmeldelse mm.
3 Indkomne forslag:
  A Fremlæggelse af forslag om videreførelse af foreningen i Studenterhus Aarhus regi
  B Nedlæggelse af foreningen
4 Valg af bestyrelse
5 Valg af revisorer
6 Evt.

Ad 4A: Anne Thorø Nielsen har spredt det glade budskab og der vil komme studerende, som vil videreføre foreningen.

Ad 2: Af samme grund er vi lige nødt til at være enige om, at de kan vælges til bestyrelse mm.

mvh
Frank Dabelstein

Se også vores facebook-side.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev.Spring 2012

Subscribe to our newsletter
Program