Filmklubbens logo EnglishDagsorden for generalforsamlingen onsdag 31. maj kl. 20 i Studenterhus Aarhus' cafe i Stakladen:

1 Valg af dirigent og referent
2 Fastlæggelse af valgbarhed til tillidsposter, indmeldelse mm.
3 Indkomne forslag:
  A Fremlæggelse af forslag om videreførelse af foreningen i Studenterhus Aarhus regi
  B Nedlæggelse af foreningen
4 Valg af bestyrelse
5 Valg af revisorer
6 Evt.

Ad 4A: Anne Thorø Nielsen har spredt det glade budskab og der vil komme studerende, som vil videreføre foreningen.

Ad 2: Af samme grund er vi lige nødt til at være enige om, at de kan vælges til bestyrelse mm.

mvh
Frank Dabelstein

Se også vores facebook-side.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev.Om Århus Studenternes Filmklub

Priser og medlemskab

Billetter

Billetter kan købes fra en halv time før forestillingen.

Priser

Medlemskort: 70,- kr. (Gyldigt til både ÅSF og Det Danske Filminstitut/Museum & Cinematek i Århus i to semestre).
Billetter: 35,- kr. pr. forevisning.
Halv pris til stumfilm: 20,- kr.

Ikke-medlemmer kan købe billeter til Cinematekets forestillinger for 60,- kr. og til stumfilm for 30,- kr.

Medlemsskab

Alle over 15 år kan blive blive medlem.
Adgang til forevisningerne kan kun ske ved fremvisning af både medlemskort og billet. Medlemskortet er strengt personligt og erstattes ikke ved bortkomst. Legitimation kan kræves ved indgangen.
Indmeldelse sker ved betaling på filmklubbens kontor i kontortiden, dvs. en halv time før hver forestilling.

Program

Alle, der har været medlem inden for de sidste tre sæsoner, får automatisk det nye program. Husk derfor at meddele os adresseændringer. Programmet kan hentes på filmklubbens kontor, biblioteker eller rekvireres ved at ringe i kontortiden.

Bestyrelse

Formand
Ole Caspersen
Vestre Ringgade 46, st. th.
8000 Århus C
Tel: 86 18 71 98
Kasserer
Meiki Calaminus
Tordenskjoldsgade 65, 3. th.
8200 Århus N
Tel: 86 10 55 05

Sidst revideret: 22/7 - 2007