Filmklubbens logo EnglishKære medlem

Bestyrelsen indkalder hermed til generalforsamling i Århus Studenternes Filmklub

onsdag den 19. april kl 20

ved kontoret, bygning 1533, Ny Munkegade 116

med henblik på nedlæggelse af foreningen.

Foreløbig dagsorden:

1 Valg af dirigent og referent
2 Bestyrelsens formand aflægger beretning
3 Kassereren fremlægger det af revisorerne reviderede regnskab til godkendelse af generalforsamlingen
4 Nedlæggelse af foreningen
5 Valg af bestyrelse
6 Valg af revisorer
7 Evt.

Ad 4: Filmklubben har ikke vist film siden 2012 og alle forsøg på at finde et nyt visningssted er slået 
fejl. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at foreningen nedlægges. Vi har ca. 90.000 kr som 
vi kan uddele i overenstemmelse med formålsparagraffen: "Foreningens formål er at udbrede kendskabet 
til og at udvide interessen for film som kommunikationsmiddel, specielt som kunstart."

Ad 5 og 6: Bestyrelsen er indstillet på at blive siddende og føre generalforsamlingens beslutninger ud 
i livet. Revisoren vil tilse den økonomiske side af dette.

Forslag til dagsordenspunkter og forslag til anvendelse af foreningens midler bedes sendt til 
undertegnede senest d. 17. april hvorefter en endelig dagsorden vil blive offentliggjort.

pbv
Frank Dabelstein

Se også vores facebook-side.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev.Om Århus Studenternes Filmklub

Århus Studenternes Filmklub (ÅSF) blev startet i 1953 blandt de studerende på Aarhus Universitet. I 1973 blev ÅSF filial af Det Danske Filmmuseum (som institutionen hed dengang) og er således det eneste sted vest for Valby Bakke, hvor det er muligt at se film fra en af Europas største filmsamlinger.
Filmene vises med professionelt biografudstyr og Dolby Surround.

Filmklubben har til huse på Institut for Matematiske Fag, Aarhus Universitet. ÅSF viser ca. 60 film om året. Enhver, der er fyldt 15 år, kan få adgang mod betaling af billetpris og medlemskontingent.

Alle film vises i Auditorium E, Institut for Matematiske Fag, Ny Munkegade.

Generelt:

Adresse:
Århus Studenternes Filmklub,
Institut for Matematiske Fag,
Ny Munkegade, Bygning 1530
DK-8000 Århus C

Kontakt:
Tlf: 86 12 74 88
Fax: 86 13 17 69
Giro: 705 7474
Epost: filmklub@imf.au.dk

Kontortider:
En halv time før hver forevisning.

Handicapadgang:
Der er mulighed for adgang for kørestolsbrugere og gangbesværede, vha. instituttets elevatorer.

Her finder du ÅSF.

Sidst revideret: 28/1 - 2007