Filmklubbens logo EnglishDagsorden for generalforsamlingen onsdag 31. maj kl. 20 i Studenterhus Aarhus' cafe i Stakladen:

1 Valg af dirigent og referent
2 Fastlæggelse af valgbarhed til tillidsposter, indmeldelse mm.
3 Indkomne forslag:
  A Fremlæggelse af forslag om videreførelse af foreningen i Studenterhus Aarhus regi
  B Nedlæggelse af foreningen
4 Valg af bestyrelse
5 Valg af revisorer
6 Evt.

Ad 4A: Anne Thorø Nielsen har spredt det glade budskab og der vil komme studerende, som vil videreføre foreningen.

Ad 2: Af samme grund er vi lige nødt til at være enige om, at de kan vælges til bestyrelse mm.

mvh
Frank Dabelstein

Se også vores facebook-side.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev.Om Århus Studenternes Filmklub

Århus Studenternes Filmklub (ÅSF) blev startet i 1953 blandt de studerende på Aarhus Universitet. I 1973 blev ÅSF filial af Det Danske Filmmuseum (som institutionen hed dengang) og er således det eneste sted vest for Valby Bakke, hvor det er muligt at se film fra en af Europas største filmsamlinger.
Filmene vises med professionelt biografudstyr og Dolby Surround.

Filmklubben har til huse på Institut for Matematiske Fag, Aarhus Universitet. ÅSF viser ca. 60 film om året. Enhver, der er fyldt 15 år, kan få adgang mod betaling af billetpris og medlemskontingent.

Alle film vises i Auditorium E, Institut for Matematiske Fag, Ny Munkegade.

Generelt:

Adresse:
Århus Studenternes Filmklub,
Institut for Matematiske Fag,
Ny Munkegade, Bygning 1530
DK-8000 Århus C

Kontakt:
Tlf: 86 12 74 88
Fax: 86 13 17 69
Giro: 705 7474
Epost: filmklub@imf.au.dk

Kontortider:
En halv time før hver forevisning.

Handicapadgang:
Der er mulighed for adgang for kørestolsbrugere og gangbesværede, vha. instituttets elevatorer.

Her finder du ÅSF.

Sidst revideret: 28/1 - 2007